Katarína Mojžišová - Zluftu (2000)


Loading...
Katarína Mojžišová - Zluftu (2000)
Katarína Mojžišová - Zluftu (2000)
Videoukážku zostrihal / Video excerpt edited by: Peter Delaney, 2011

Zluftu (2000)
Choreografia a tanec / Choreography and dance: Katarína Mojžišová, Milan Tomášik 

Hudba / Music: Oskar Rózsa, Andrej Šeban, Marcel Buntaj (album Milión bohov) 
Kostýmy / Costume design: Jana Kuzmová
Zvuk / Sound: Anita Meislingerová
Svetelný dizajn / Lighting design: Maroš Mikuláš 
Kamera / Camera: Viktor Csudai, Marek Mackovič, Peter Pisoň
Strih / Editing: Viktor Csudai, Peter Pisoň

S podporou / Supported by: Sorosovo centrum súčasného umenia -- Bratislava a Open Society Fund -- Bratislava, Štátny fond kultúry Pro Slovakia, Divadlo Stoka / Soros Centre of Contemporary Art -- Bratislava and Open Society Fund -- Bratislava, Pro Slovakia Fund, Stoka Theatre
Prevedenie a záznam / Performed and recorded at: Divadlo Aréna / Aréna Theatre, Bratislava, 2000
Trvanie / Duration: 50'

Zluftu je o vzťahu dvoch ľudí. Sú spolu (Come together)* a prekážky sa snažia prekonávať (Turci idú)*. Pomáhajú si naučenými frázami a improvizáciou (Up & Down)*. Prekážky sú po celý čas z luftu (Zluftu).
/
Zluftu is about a relationship of two people. They are together (Come 
together)* and they try to overcome the obstacles (Turci idú)*. They help themselves by learned phrases and improvisation (Up & Down)*. For the whole time the obstacles are from the air (Zluftu).

* názvy použitých hudobných skladieb / titles of the music tracks used

Video

Comments 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

reset password

Back to
log in